Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | Sobre la política urbanística de l'ajuntament


A Martorell existeixen mes de mil pisos buits, però se’n volen construir gairebé 1200 més: Uns a l'Horta de la Vila (200) i la resta a la Sínia II (1000). 

Es tracta d'una de les Àrees Residencials Estratègiques (ARE) que s'han planificat des de la Generalitat i a la qual l'Ajuntament dóna suport.  

Són una mesura urgent en matèria d'habitatge: Al novembre es van aprovar inicialment, ara al març s'aprovaran provisionalment, i abans de l'estiu estaran definitivament aprovades.

La participació de les persones del poble ha estat limitada per la manca d'informació pública, impedint un debat públic sobre el model de creixement del poble i sobre la política d'habitatge i el dret dels col·lectius a accedir a un habitatge digne. 

Obvia el POUM martorellenc, ja que la Sínia II està classificada com a sòl no urbanitzable, i incompleix la Llei d'urbanisme, que prohibeix explícitament construir en una zona inundable com és l'Horta de la Vila 

A tot aquest creixement cal sumar-li el de la Sínia I, on s'hi preveuen mes de 1000 habitatges més. 

Què et sembla aquesta política? 

Estil Salvatore: Es fa sense consensuar el model del municipi amb processos participatius 

Inacceptable: Es perpetua un sistema de creixement urbà que consumeix molt de sòl i no garanteix l'accés a un habitatge digne. 

Normal: Perdem espai natural, però guanyem habitatge. No es pot tenir tot a la vida. I ara convé més habitatge. 

És una bona notícia: Cal més habitatge a Martorell i mitjançant aquesta proposta es donarà feina a sectors econòmics en crisi.