Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | 


 

Seguiment del procés de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

 

En aquesta apartat podreu fer el seguiment que farem des de l'assemblea de la Candidatura d'Unitat Popular de Martorell sobre aquest procés de revisió del Pla d'Oredenació Urbanística Municipal (POUM).

Per començar podeu veure les al·legacions presentades el dilluns 3 de desembre de 2012 amb les quals demanem la nul·litat del document exposat, en tant que parteix de dades que no s’ajusten a la realitat, que no han estat contrastades, especialment pel que fa a l’habitatge i al teixit productiu; a més a més, els criteris establerts son poc concrets fins arribar a desvirtuar l’objecte del instrument preparatori exposat al públic.

D’altra banda, no s’estableixen les característiques bàsiques de l’ordenació als barris de Martorell, fent menció únicament d’allò relatiu a les determinades actuacions que s’hi descriuen, i vulnerant les previsions de l’article 106 del RLU.

En conseqüència, atesos els incompliments exposats, resulta ajustat a Dret la reformulació de l'avanç de la revisió-adaptació del PGOU, acordant el necessari per a tramitar una vertadera revisió de la estructura general del municipi, redactant de nou l'avanç de planejament amb participació real i directa de la citadania, que efectuï una anàlisi des d'allò concret a allò general, que tingui en compte les realitats als barris i les necessitats i els drets de la ciutadania a la ciutat i a un ambient saludable.