Comptes anuals i memòria

Protocol de contractacions externes:

Codi Ètic de la CUP a les institucions:

- Ajuntaments

- Congrés dels Diputats

- Parlament de Catalunya

2021

- Informe de control intern de la Candidatura d'Unitat Popular 

- Memòria abreujada de la Candidatura d'Unitat Popular corresponent a l'exercici de 2021

2020

- Informe de control intern de la "Candidatura d’Unitat Popular"
- Memòria abreujada i consolidada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020
- Memòria abreujada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020

2019

- Informe de control intern de la "Candidatura d’Unitat Popular"
- Memòria abreujada i consolidada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2019
- Memòria abreujada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2019

2018

- Informe de control intern de la "Candidatura d’Unitat Popular"
- Memòria abreujada i consolidada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018
- Memòria abreujada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2018

2017

- Informe de control intern de la "Candidatura d’Unitat Popular"
- Memòria abreujada i consolidada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017
- Memòria abreujada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017
- Informe de control intern del "Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent”
- Memòria abreujada del "Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017
- Informe de control intern de "Poble Actiu"
- Memòria abreujada del "Poble Actiu" corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017

2016

- Informe de control intern de la "Candidatura d’Unitat Popular"
- Memòria abreujada i consolidada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016
- Memòria abreujada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016
- Informe de control intern del "Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa d’Esquerres”
- Memòria abreujada del "Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa d’Esquerres” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016
- Informe de control intern del "Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent”
- Memòria abreujada del "Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016
- Informe de control intern de "Poble Actiu"
- Memòria abreujada del "Poble Actiu" corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016

2015

- Informe de control intern de la Candidatura d’Unitat Popular
- Memòria abreujada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015
- Informe de control intern del "Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa d’Esquerres”
- Memòria abreujada del "Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa d’Esquerres” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015
- Informe de control intern del "Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent”
- Memòria abreujada del "Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015
- Informe de control intern de "Poble Actiu"
- Memòria abreujada de "Poble Actiu" corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015

2014

- Informe de control intern de la "Candidatura d’Unitat Popular"
- Memòria abreujada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2014
- Informe de control intern del "Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa d’Esquerres”
- Memòria abreujada del "Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa d’Esquerres” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2014
- Informe de control intern de la "Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa d'Esquerres"
- Memòria abreujada de la "Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa d'Esquerres” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2014
- Informe de control intern de "Poble Actiu"
- Memòria abreujada de "Poble Actiu" corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2014

2013

- Memòria abreujada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2013
- Memòria abreujada de la "Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa d’Esquerres” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2013
- Memòria abreujada del "Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa d’Esquerres” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2013