Documents

Després de més de 22 sessions i més de cent compareixences a la comissió sobre l’estudi del model policial, la CUP-NCG ha constatat que l’actual model vigent a Catalunya es troba molt lluny dels estàndards mínims internacionals d’una policia transparent i democràtica. Així, ho han plantejat els independentistes en la seva proposta de conclusions sobre la comissió d'estudi del model policial que ha acabat el 2 de desembre de 2022. 

Pàgines